Laulukoulut

Yleistä laulukouluista

Händel-kuoro on halunnut edistää lauluharrastusta Tampereella ja Pirkanmaalla omaa kuorotoimintaansa laajemmin. Kuoro on järjestänyt jo pitkään aikuisille suunnattuja laulukouluja, jotka ovat kaikille avoimia. Laulukouluissa jokainen voi testata oman äänensä ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia. Laulukouluista on tullut hyvin suosittuja, sillä vuodesta 2006 lähtien niissä on taitojaan kokeillut ja kohentanut jo yli viisisataa ihmistä. Laulukouluja järjestetään tilauksesta myös ryhmille. Ota yhteyttä, jos haluat vaikkapa työpaikallesi tavanomaisesta poikkeavan pikkujoulu- tai virkistyspäivän.

Laulukoulujen tarkoituksena on opetella luontevaa äänenkäyttöä ja saada uudenlaisia kokemuksia oman äänen ulottuvuuksista. Aiempaa laulukokemusta ei tarvita, mutta kaikki kuorolaulajatkin ovat tervetulleita. Laulukouluun osallistuminen ei sido liittymään kuoroon, mutta koulussa esitellään myös tamperelaisten kuorojen toimintaa ja mahdollisuuksia laulunopiskeluun. Händel-kuoron oma laulajistokin on vahvistunut laulukoulujen kautta.

Händel-kuoron laulukoulussa

  • tutustut omaan ääni-instrumenttiisi
  • löydät taloudellisen ja helpon tavan tuottaa ääntä
  • voit kuntouttaa ja rentouttaa ääntäsi
  • toivottavasti löydät myös laulamisen riemun

Kenenkään ei tarvitse laulaa yksinään, sillä ääniharjoitukset tehdään aina ryhmässä. Harjoitukset sopivat kaiken tasoisille laulajille. Jokainen voi oppia!

Opettajana laulukouluissa toimii Händel-kuoron taiteellinen johtaja, Master of Fine Arts Debra Gomez-Tapio, joka on taitava ja kokenut laulupedagogi. Hän ohjaa laulajan äänenkäyttöä käytännönläheisesti, taitavasti ja hauskasti erilaisia mielikuvia käyttäen. Opetuskielenä on helppo englanti.

Aikuisille on hyvin vähän tarjolla avointa nuotinlukukoulutusta. Prima vista -kurssit syntyivät ensin kuoron omaan tarpeeseen, mutta nyt nekin ovat avoimia ja kaikkien halukkaitten saavutettavissa. Kursseilla tutuiksi tulevat sävelkorkeudet, nuottien kestoajat ja rytmit. Tämäkin kurssi sopii kaikille jo laulaville sekä lauluharrastusta aloittaville, sekä miehille että naisille. Nuotinlukutaitoa on kuoron kursseilla tähän asti opiskellut jo yli 100 aikuista.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

laulukoulu@handel-kuoro.fi


Mitä tiedämme laulamisen hyvinvointivaikutuksista?

Viime aikoina on tehty kiihtyvään tahtiin tutkimuksia laulamisen parantavista vaikutuksista. On tutkittu sydänkäyrää, on mitattu elimistön seerumi- ja hormonipitoisuuksia laulamisen aikana. Havainnot ovat selvät: laulaminen edistää sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia. Pelkistetysti sanottuna tuloksissa kävi ilmi, että ammattilaulajilla päällimmäinen muutos laulutunnin aikana oli kiihtymys (arousal) ja laulun harrastajilla tärkein muutos oli hyvinvoinnin tunne (wellbeing).

Musiikki uppoaa syvälle aivojemme alkukantaisimpiin osiin – se yhdistää aivojemme eri osia toisiinsa. Musiikin voima on todellista. Se aktivoi aivojamme, niiden verenkierto ja aineenvaihdunta vilkastuvat ja koko persoonallisuutemme vireytyy. Musiikki on monen tutkijan mielestä ihmiselle jopa elintärkeää. Ryhmässä laulettaessa mukaan tulee myös sosiaalinen aspekti. Muun muassa oksitoniinin lisääntynyt eritys on yhdistetty positiivisiksi koettuihin sosiaalisiin tilanteisiin.

Laulu rentouttaa. Se on hyvä ja tehokas stressinvastainen coping-menetelmä. Musiikki myös lisää luovuuttamme aktivoimalla spontaania mielikuvantamistamme, väitetään mm. Duodecimin -terveyskirjastossa. Sitä paitsi yhdessä laulaminen on aina hauskaa.

Save

Save